mobil menü

Eti ve çalışanları olarak, benzersiz lezzetlerdeki ürünleriyle hayata keyif ve mutluluk katan, kaliteli ve güvenilir bir dünya markası olmak için tüm varlığımızla çalışırız.


Varlık nedenimize ulaşmak için İSG politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimi için aşağıda belirttiğimiz uygulamalar zincirinin takipçisi olacağız.


  • İnsanı en önemli değerimiz olarak görürüz,
  • Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz,
  • Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedeflerimizi belirler ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları oluştururuz,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız,
  • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız,
  • Çalışanlarımızın ve temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine katılımını sağlar ve onların gelişime katkılarını destekleriz,
  • İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.