mobil menü

Yüksek Öğrenim İhtiyaç Bursu

 

ETİ mali imkânları sınırlı olan başarılı öğrencilere, ‘Yüksek Öğrenim İhtiyaç’ bursu vermektedir.

Yüksek Öğrenim İhtiyaç Bursu verilecek alanlar

Lisans

 • Mühendislik Fakültelerinin; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda,
 • Kimya ve İşletme Mühendisliği,
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin; İşletme, İktisat bölümleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,
 • Tıp Fakülteleri,

Ön lisans (Yüksekokul)

 • Elektrik,
 • Elektronik,
 • Makine,
 • Endüstriyel Otomasyon,
 • Besin Teknolojisi,
 • Mekatronik,
 • Muhasebe bölümleri

Adaylık Koşulları

Genel Koşullar

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Eskişehir nüfusuna kayıtlı ve Eskişehir ikametli olan,
 • Maddi İhtiyaç içinde olmak,
 • Burs talep tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak (master ve doktora bursu hariç),
 • Yüksek Öğrenim Kurumu diploması bulunmamak (master ve doktora bursu hariç),
 • Disiplin cezası bulunmamak,
 • A.Ö.F, ikinci öğretim, ekstern öğretim programı dışındaki bir Yüksek Öğrenim Kurumunu kazanmış veya okuyor olmak,
 • Önlisans /Lisans programlarının son sınıfında okuyor olmamak,
 • Ücretli özel okul veya vakıf üniversitesi öğrencisi olmamak,
 • Burs talep eden öğrenci ailesinde, başka öğrencinin ETİ Şirketler Grubundan burs almıyor olmak

Başarı Koşulları

 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin
 • Genel koşullara uygun olması gerekir, değerlendirmede mezun olduğu okulun not ortalaması dikkate alınacaktır.
 • Ara sınıf öğrencilerinin
 • Hazırlık ve Ara sınıflar için başarısız dersi olmaması ve 4’lü not sisteminde en az 2,5 (100’lü not sisteminde en az 60 ve 5’li not sisteminde en az 3) genel başarı ortalamasına sahip olması ve üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir.

İstenilen Belgeler

 • TC Kimlik no’lu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği
 • İkametgah Belgesi
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK'dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi)
 • Kirada oturanlar için kira sözleşmesinin fotokopisi

Başarı Durum Belgeleri:


Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar

 • ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (puan türlerine göre puanlarını, Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi)
 • Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.

Ara sınıflarda öğrenim görenler

 • Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript),
 • Öğrenci belgesi
 • Hazırlık sınıfını bitirenler; hazırlık sınıfını hangi not ile geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (sadece başarılı olarak geçmiştir ifadesi ile verilen belgeler geçersizdir), lise diplomasının onaylı örneği veya diploma notunu gösteren ilgili okuldan alınmış mezuniyet çıkış belgesi,

Bursiyer Seçimi 

ETİ Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu için başvuruda bulunan adaylar ETİ Burs Yönetim Sistemi tarafından değerlendirilir ve kontenjan dahilinde en yüksek puanlara sahip öğrenciler, istenen belgeler ile birlikte mülakata davet edilir. ETİ Burs Başvuru formunda verdiği bilgileri belgeler ile uyumsuz bulunan adaylar mülakata alınmaz.

Mülakatlar 4 Ekim - 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olup( Eskişehir-ETİ PLAZA) mülakat sonucu burs almaya hak kazanan öğrenciler internet adresinde yayınlanacak ve ETİ Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır.


Bursun Ödenmesi

 • Burs ücretleri, kontenjan ve burs verilecek öğrenciler her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursu kazanan ve devamlılığı için gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere, her öğrenim yılı için Ekim – Mayıs ayları arasında (Ekim ayında çift olmak suretiyle) 9 ay burs verilir. Verilen burs karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
 • ETİ, burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere öğrenci hesaplarına havale eder.

Bursun Kesilme Halleri

 • Öğrenimine ara veren, bırakan, ceza alıp okuldan uzaklaştırılan ve herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin
 • Öğrenci belgesi ve transkriptlerini zamanında (Ara Dönemde; 15 Mart, Dönem Sonunda 10 Eylül'e kadar)
 • İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaştırmayan öğrencilerin bursu,
 • Başarı koşullarına uymayan öğrencilerin bursu,
 • Haziran ayı sonunda eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin bursu,
 • Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencilerin, Eksik veya yanlış beyanda bulunanların, bursu kesilir.
 • Aşağıda belirtilen başarı koşullarını sağlayamayan öğrencilerin bursu kesilir.
 • Öğrenci, öğrenim gördüğü Öğretim Kurumunun sistemine göre ilgili yılın genel not ortalamasında % 50 başarıyı (4 lük not sisteminde 2,0, 100 lük not sisteminde 50) sağlamalıdır. Öğrencinin 3’den fazla başarısız dersinin bulunması durumunda, bursu kesilir.
 • Hazırlık sınıflarında; öğrencinin öğrenim gördüğü Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından belirlenen yeterlik notunu alması gerekmektedir.


Burs Başvuru Formu

Paylaş