mobil menü

İklime Uyum Seferberliği Projesi

İklime Uyum Seferberliği Projesi

2011-2012

“İklime Uyum Seferberliği Projesi” 

ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) işbirliği, 2011 yılında “İklime Uyum Seferberliği Projesi” kapsamında, çiftçilerin iklim değişikliğine uyum konusunda farkındalığını geliştirecek pilot uygulamalarla devam etti. Bu proje ile iklime uyumlu tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve modern sulamaya geçişin hızlandırılması amaçlandı.

Proje kapsamında çiftçiler, verilen eğitim ve destekle doğru sulama yöntemleri hakkında bilgilendirildi ve belirlenen pilot bölgelerde doğru tarım uygulamaları hayata geçirildi. Altınekin ilçesinde iki farklı pilot bölgede buğdayda, Çumra ilçesinde ise arpada yağmurlama sulama uygulaması ve Karapınar’da ayçiçeğinde damla sulama uygulaması yapıldı.

İklime Uyum Seferberliği Projesi ile gerçekleştirilen bu pilot uygulamalarda, kısa zamanda çarpıcı sonuçlar elde edildi. Su ve enerji kullanımında yüzde 47 tasarruf, verimde yüzde 36 artış sağlandı.

Toplam tasarrufta ise gözle görülür olumlu sonuçlara ulaşıldı. Pilot bölgelerde gerçekleştirilen doğru tarım uygulamalarıyla toplamda 10.470 KWH enerji tasarrufu ve 20.640 m3 su tasarrufu sağlandı. Evde kişi başına tüketilen suyun 150 litre olduğunu göz önüne aldığında bu rakam, dört kişiden oluşan 34.000 ailenin bir günlük su tüketimine eşdeğer bir rakam.

ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), “İklime Uyum Seferberliği” projesinin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak amacıyla bir web sitesi de hazırladı.

Ziyaretçiler, www.iklimeuyumseferberligi.com.tr adresli sitede yer alan manifestoyu imzalayarak gelecek nesillerin suyunun ve toprağının korunmasına destek verdi. 

İklime Uyum Seferberliği Projesi, 2012 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın yeşil ekonomi fikrini destekleyen, belirgin çevresel faydalar yaratan, etkin politika ve ölçütlere göre hazırlanan, ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda olumlu etki yaratan kriterlere göre belirlediği en iyi uygulamalardan biri seçildi ve Türkiye’nin Ulusal Rio+20 Raporu’nda yer aldı. Proje, Haziran 2012’de Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda tüm dünya için örnek oluşturacak en iyi uygulamalar arasında yer alarak Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşadı.

2013 

“İklime Uyum Seferberliği Projesi”nde “Örnek Kasaba” Uygulaması!

ETİ Burçak ve WWF-Türkiye, İklime Uyum Seferberliği Projesi’nin 6. yılında ‘Örnek Kasaba’ uygulaması başlattı. Konya’da yeraltı suları bakımından halen varlıklı olan Oğuzeli Kasabası’nı pilot bölge seçen ETİ Burçak ve WWF-Türkiye, modern sulama yöntemi ile Oğuzeli’ndeki pilot tarlalarda yüzde 40 daha az sulama ile yüzde 25 verimlilik artışı elde edildi. Türkiye’nin “Tahıl Ambarı” Konya Kapalı Havzası’nda su kaynaklarının akılcı kullanımını teşvik etmek amacıyla 2008 yılından bu yana sürdürülen ‘İklime Uyum Seferberliği Projesi’nin 6. yılında ‘Örnek Kasaba’ uygulamasını başlatan ETİ Burçak ve WWF-Türkiye, Oğuzeli Kasabası’nı tüm Konya Kapalı Havzası ve hatta Türk tarımı için örnek bir bölge haline getirmeyi hedefliyor.

Oğuzeli’nde kısa sürede 5 mısır ve ayçiçeği tarlasında damla sulama ve 1 buğday tarlasında yağmurlama sulama olmak üzere toplam 6 tarlada modern sulama tekniklerine geçen ETİ Burçak ve WWF-Türkiye, Oğuzeli’ndeki örnek tarlalarda yüzde 40 daha az sulama ile yüzde 25 verimlilik artışı elde etti. Bu amaçla Oğuzeli’nde 2013 yılı sonuna kadar yaklaşık 200 çiftçiye modern sulama konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Paylaş