mobil menü

Konya Havzası Modern Sulama Projesi

Konya Sulama Havzası

Ülkemizin tahıl ambarı ve küresel iklim değişikliği dolayısıyla kuraklıktan en çok etkilenecek bölgesi olan Konya Havzası’nın su kaynaklarının korunması amacıyla, ETİ Burçak markamız ve WWF - Türkiye işbirliğinde, bir modern sulama projesi gerçekleştirdik. Bu projemizle, biyolojik çeşitlilik bakımından dünya genelinde en önemli 200 bölgeden biri olan ancak yanlış uygulamalar ve vahşi sulama yöntemleri nedeniyle su kaynakları hızla tükenen Konya Havzası’nda örnek bir proje gerçekleştirerek, yarınlarımıza yatırım yaparak, ülkemizde modern sulama yöntemlerinin yaygınlaşması için öncü olduk. 

Bugüne Kadar Neler Yaptık?

  • Konya Kapalı Havzası'nın su bütçesindeki açığı ortaya koyan Konya'da Suyun Bugünü raporu hazırlandı. ( rapora siteden ulaşılabilecek, linklenirse iyi olur)
  • Modern sulama teknikleri, tarım-su ilişkisi, iklim değişikliğinin etkileri ve uyum konusunda eğitimler verildi, pilot uygulamalar gerçekleştirildi.
  • Proje kapsamında, yaklaşık 24 milyon litre su kaybı önlendi.
  • Tarımsal sulamanın yoğun olduğu Çumra ve Beyşehir’de, buğday ve şeker pancarı ekilen 4 pilot bölgede ‘yağmurlama’ ve ‘damla sulama’ çalışmaları hayata geçirildi.
  • Bu çalışmaların sonucu olarak su kullanımında % 50 azalma sağlanarak, 4 kişilik bir ailenin 110 yıllık su harcamasına karşılık gelen su tasarrufu elde edildi.
  • Proje dahilinde, 200 çiftçiye ve yöre halkına eğitimler verildi, modern sulama ekipmanları teşvik edildi ve sonucunda da enerjide  % 58, işçilikte % 87’lik tasarruf sağlanırken, verimlilikte % 30’luk artış yaşandı. Bu da geleneksel sulama yöntemlerinden vazgeçildiği durumda daha az su ve enerjiyle daha çok verim elde edilebileceğinin göstergesi oldu.   

Konya'da Suyun Bugünü Raporu'nu indirmek için tıklayın

Paylaş