mobil menü

Sarı Bisiklet Çalıştayı

 

ETİ Sarı Bisiklet Çalıştayı, bisikleti gündelik hayatta yaygınlaştırma yollarını konuşmak üzere bisiklet paydaşlarını bir araya getirdi. Bisiklet kullanımını artırmak için çözüm önerilerinin ve geleceğe yönelik eylem planlarının geliştirildiği Sarı Bisiklet Çalıştayı’na aralarında; Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kurumlarından yöneticilerin yanı sıra, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve medya temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan geniş bir grup katıldı.

Çalıştayın ilk bölümünü oluşturan panelde, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi için fiziksel aktivitenin şart olduğu ve bisikletin de hareketin en önemli araçlarından biri olduğu vurgulandı. Bisiklet kullanımının artırılması için sadece bisiklet yolları yapmanın yeterli olmadığına, bisikletin önemini vurgulamasının ve bir ulaşım aracı olarak tanıtmanın da önemli olduğuna dikkat çekildi. Panelin ardından düzenlenen masa tartışmalarının sonuçlarında öne çıkan kavramların başında “hareketli yaşam ve sağlık” geldi. Bisiklet kullanımının yaygın olduğu bir yerde toplum sağlığının da daha iyi olacağı, bu konunun doğrudan ekonomi ile bağı olduğu ve bisiklet kullanımının artmasıyla sağlık harcamalarının azalacağı vurgulandı.

Çalıştay raporu için tıklayınız.

Paylaş