mobil menü

Türkiye Bisiklet Algısı Araştırması

 

Türkiye toplumunda fiziksel aktivite ve hareket alışkanlıklarının, gündelik yaşamda bisiklet kullanım oranının ve ülke karşılaştırmalarının, bisiklet algısının ve kullanım amaçlarının ortaya konduğu araştırma (2015)

Öne Çıkanlar

  • Toplumun %75’i yeterli aktivite düzeyine sahip değil.
  • En yaygın aktivite yürüyüş, toplumun yalnız beşte birinin hayatında bisiklet aktivitesi var.
  • Bisiklet çocuk ve genç işi olarak görülüyor.
  • Bisiklet kullananların %77’si düzenli kullanıcı değil. Kullanıcıların %82’si keyif amaçlı, %18’i fayda amaçlı kullanıyor.
  • Bisiklete daha çok, yaza girerken ve yazın biniliyor ve en çok eğlence amaçlı. Ulaşım için kullanım % 14.
  • Bisiklet kullanıcılarının %33 kadınken, %67’si erkek. Ulaşım amaçlı bisiklet kullanan erkek oranı %79,4’ken, %20.6’sı kadın.
Paylaş